LOGIN FOR AT OPRETTE EN ANSØGNING TIL PRIVAT RÅDGIVNING UNDER SMV:DIGITAL
(Digital omstilling og E-handel)

DER ER LUKKET FOR ANSØGNINGER, HVORFOR DET IKKE LÆNGERE ER MULIGT AT ANSØGE PULJEN. DER KAN ANSØGES IGEN TIL EFTERÅRET NÅR TILSKUDSPULJEN ÅBNER IGEN.


Før du påbegynder din ansøgning om tilskud til privat rådgivning, skal vi bede dig om at læse vejledningerne til tilbuddene grundigt igennem, da det kan have betydning for dine muligheder for at få tilskud. Der er en vejledning til et Implementerings forløb og et Potentialeafklarings forløb. Hvis vejledningerne giver anledning til spørgsmål, eller hvis du har øvrige spørgsmål til ansøgnings- processen, er du altid velkommen til at kontakte dit lokale Erhvervshus og få vejledning.
Kontaktoplysningerne på de relevante personer i dit regionale Erhvervshus finder du på smvdigital.dk.


I forbindelse med oprettelse af en ansøgning, har vi brug for virksomhedsoplysninger og nogle gange også personoplysninger. Derfor skal du, for at kunne oprette en ansøgning, logge ind med virksomhedens nøglekort (NemID) eller nøglefil (Digital signatur).

Programmet er administreret af Erhvervshus Midtjylland.
For at få adgang til din ansøgning skal du logge på med nøglekort (NemID) eller nøglefil (Digital signatur).

VIGTIGT! Hvis du ansøger for en virksomhed, er det vigtigt at du bruger virksomhedens NemID eller Digital signatur.
Erhvervshus Midtjylland – Åbogade 15 – 8200 Aarhus N – E-mail: info@smvdigital.dk – Tlf: 70 22 00 76